seperator3

(IM) INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Introduktionsprogrammen finns för att du som inte har behörighet att söka till gymnasiet ska kunna få de meriter som behövs så att du så småningom kan få börja på ett gymnasieprogram. Skärgårdsgymnasiet erbjuder dessa olika alternativ:

EOS 100D_0100

Programinriktat individuellt val

PRIV kan du som saknar behörighet men är motiverad till studier på ett yrkesprogram söka. Du måste dock vara godkänd i svenska eller svenska som andra språk.

Du har med dig något av följande från år 9:
• Sve och Eng + minst 4 övriga ämnen
• Sve och Ma + minst 4 övriga ämnen
• Sve, Ma och Eng + minst 3 övriga ämnen

Skärgårdsgymnasiet erbjuder dig att läsa in resterande 1-2 grundskoleämnen under resurstid minst två gånger i veckan. Parallellt med grundskoleämnena läser du även de gymnasiegemensamma ämnena med undantag för de gymnasiegemensamma ämnen du inte är godkänd i från grundskolan.

Preparandutbildning

Under maximalt ett år får du läsa in de grundskoleämnen du saknar för att bli behörig att söka ett nationellt program. Om du söker preparandutbildning bör du vara motiverad och endast ha ett fåtal grundskoleämnen kvar att läsa in. Skärgårdsgymnasiet erbjuder dig att under resurstid läsa in de grundskoleämnen du har kvar, parallellt med de ordinarie gymnasiekurserna. Du kan välja ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion

IMYRK är för dig som vill läsa in de grundskoleämnen du har kvar för att uppnå behörighet till PRIV eller nationellt program. IMYRK innehåller även praktik eller APL inom skolans nationella yrkesprogram. Yrkesintroduktion kan leda till anställningsbarhet, PRIV eller nationell behörighet.

Yrkesintroduktion 1:
Du läser de praktiska ämnena (t.ex. bygg, frisör eller fordon) samtidigt som du läser in de ämnen som saknas från grundskolan.

Yrkesintroduktion 2:
Yrkesintroduktionspraktik 5 dagar per vecka.

Yrkesintroduktion 3:
Studier 1-2 dagar och yrkesintroduktionspraktik 3-4 dagar per vecka.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden enligt en individuell studieplanering. Detta alternativ är inte sökbart via intagningen, kontakta Skärgårdsgymnasiet vid intresse.

Trygghetspaket 1:    Studier 5 dagar per vecka
Trygghetspaket 2:    Yrkespraktik (APL) eller arbetsträning 5 dagar per vecka
Trygghetspaket 3:    Grundskoleämnen 1-2 dagar och praktik 3-4 dagar per vecka
Trygghetspaket 4:    Alternativ yrkespraktik/arbetsträning

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.