seperator3

(IM) INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Introduktionsprogrammen finns för att du som inte har behörighet att söka till gymnasiet ska kunna få de meriter som behövs så att du så småningom kan få börja på ett gymnasieprogram. Skärgårdsgymnasiet erbjuder dessa olika alternativ:

EOS 100D_0100

PROGRAMINRIKTAT VAL
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

En elev som är behörig till programinriktat val har godkänt i :

• Svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen

• Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen

Vi erbjuder endast programinriktat val mot yrkesprogrammen.

 

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i, och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktionkan även kurser från yrkespaketen ingå.