skolledning

seperator3

Rektor/VD/Marknadsföring

Ansvarig för EE, BA-HUS, SAM, NB, elevhälsa och IM (Introduktionsprogrammen).

Anders Lundin
08-525 262 52
anders.lundin@skargards.se

 

SYV

(Studie- och yrkesvägledare)
T.f. rektor vid behov.

Tommy Gerrbrand
08-525 262 54
tommy.gerrbrand@skargards.se

 

Biträdande rektor

Ansvarig för HV-FRI, HV-STY, RL, FT och HA.

Victoria Lagh
08-525 262 56
victoria.lagh@skargards.se

 

Programansvarig

Ansvarig för NB och IMYRK.

Ann-Sofie Söderhäll
08-525 262 59
ann-sofie.soderhall@skargards.se