KAMRATSTÖDJARE

På Skärgårdsgymnasiet har vi Kamratstödjare som valts ut utifrån personlig lämplighet. Målet har varit att ha två representanter per klass.

Kamratstödjarnas uppdrag är att uppmärksamma om det finns elever som är utanför eller om mobbning förekommer.

De fungerar även som ett språkrör för sin klass för att kunna påverka och föra fram åsikter som kan förbättra tryggheten och stämningen på skolan. Utöver det anordnar de med jämna mellanrum trivselskapande aktiviteter på skolan.

Tider för Kamratstödjarmöten VT 2018

  • Vecka 4 Måndag 22/1 kl 12:00-12:30
  • Vecka 8 Tisdag 20/2 kl 12:30-13:00
  • Vecka 12 Måndag 19/3 kl 13:00-14:00 (Trygghetsrond)
  • Vecka 17 Tisdag 24/4 kl 12:30-13:00

Om inget annat anges i sms så ses vi alltid i T5.

Välkomna ☺
Laila och Kristina

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här hittar du senaste versionen. Den används som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf)