ELEVSTÖD

ann-sofie_113Har du behov av stöd? Kontakta mig
Ann-Sofie Söderhäll
08-525 262 59
ann-sofie.soderhall@skargards.se

På Skärgårdsgymnasiet arbetar vi med riktat elevstöd. Om en elevs studieresultat av någon anledning uteblir gör skolan en utredning om vari problemen består. Därefter tilldelas eleven en av skolans lärare som stödlärare. Undervisningen sker då utöver ordinarie schema. Den elev som inte dyker upp på sina stödtider har förverkat sin plats. Uteblivna resultat pga skolk ger inte rätt till stöd.

Bra länkar

Här har vi samlat länkar till sidor med information och tips om stöd för elever, föräldrar och lärare.

Adhd-info / Lilly
Leva med ADHD / Janssen-Cilag AB
Klara mera / Stockholms Läns Landsting