Kvalitetsarbete

Skärgårdsgymnasiets arbetsplan utarbetas av Skolledning  tillsammans med personalen efter huvudmannens riktlinjer.

Arbetsplanen gäller vid alla utbildningar på Skärgårdsgymnasiet. Ansvarig för genomförandet är rektor samt biträdande rektorer. Redovisning av resultat och lägesanalys sker på dokumentet kvalitetsrapport som sammanställs av skolledning och redovisas styrelsen samt personalen så snart som möjligt efter avslutat läsår, senast innan påbörjandet av nästkommande läsår.