Ishockey

Ett Yrkesgymnasium med ishockeyprofil!

Ishockey på skoltid kombinerat med din drömutbildning, kan det bli bättre?

Du har två ispass, ett fyspass och ett teoripass i veckan. I ettan är det en utökad kurs, i tvåan och trean som individuellt val. Du kan välja ishockeyprofilen på alla våra program. Vår egen buss tar dig till ishallen.

Välkomna att söka till oss på Skärgårdsgymnasiet.
Kontakta SYV Maria Nord Johansson Tel: 08-525 262 54 eller maila maria.nord.johansson@skargards.se


Idrott och hälsa specialisering 1 & 2  (IDRIDO01, IDRIDO02)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Regler, tekniker och taktik inom ishockey.
  • Planering, genomförande och analys av träningsprogram för ishockey.
  • Hur ishockey utvecklar den kroppsliga förmågan.
  • Ishockey ur ett hälsoperspektiv.
  • Ishockeyns organisation och historia.
  • Organisation av barnverksamhet inom ishockey.
  • Kulturella och sociala aspekter på ishockey.
  • Etik och moral i förhållande till ishockey.

Kursen kräver inga förkunskaper men ett “brinnande” intresse för Ishockey och en vilja att utveckla sig.


av Svenska Ishockeyförbundet rekommenderad lokal ishockeyprofil (LIP)

TILLSTYRKANSBEVIS

som av Svenska Ishockeyförbundet rekommenderad lokal ishockeyprofil (LIP).

Skärgårdsgymnasiet i Österåkers kommun i samverkan med ishockeyföreningen IFK Österåker Vikings HC har av Svenska Ishockeyförbundet klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.

Tillstyrkan innebär att verksamheten skall följa av Svenska Ishockeyförbundet fastställda riktlinjer för LIP.

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Utvecklingsavdelningen

 

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och skall uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.


Vi samarbetar med den lokala klubben IFK Österåker Vikings Hockey

IFK Österåker Vikings Hockey

IFK Österåker Vikings Hockey