Internationellt

Skolan har utbyten inom flera program och antalet utökas hela tiden.
Bland annat har fordonsprogrammet ett utbyte med Holland och Tyskland, två av restaurangeleverna praktiserar i Spanien denna hösttermin. För att fördjupa sina kunskaper gör SAM-eleverna en studieresa i Europa. Vår ambition är att så många som möjligt ska få samarbeta över nationella och kulturella gränser.


Nu i november åkte lärare från Skärgårdsgymnasiet till delstaten Gujarat i Indien. Vi besökte yrkesskolor för att planera framtida utbyte mellan lärare och elever. Läs mer på SGRESOR sgresor.wordpress.com/


Sweden-Holland

FT-aventus_P1012016Johan på (FT) Personbil besökte Aventus i Holland för att stärka samarbetet och ge möjligheter till långsiktigt samverkan med Skärgårdsgymnasiet. Tanken är att ge våra elever möjlighet till internationellt utbyte och ökade erfarenheter.


 

Se även mer om våra resor på Instagram:

https://www.instagram.com/sg_resor/