Bussen

Lasse kör skolbussen enligt följande schema:

Brottby tpl (på viadukten)    7.35*    8.40
Gillingebanan    7.40*    8.45
Alceahuset    – –    8.57
Åkersberga C    7.50*    9.00
Skärgårdsgymnasiet    7.54*    9.04

*Ej måndagar

Eftersom bussen stannar så kort tid som möjligt på hållplatserna och ankomsttiden kan variera beroende på trafik är det viktigt att du alltid är i god tid.