Bussen

From. måndag 18/9-2017 gäller nya busstider för tur 2.

Tidtabell för vår anslutningsbuss:

Brottby tpl (på viadukten)    7.35*    8.30
Gillinge    7.40*    8.35
Alceahuset (Ny)    8.50
Åkersberga C    7.53*    8.53
Skärgårdsgymnasiet   8.00*    9.00

* Ej måndagar

 

Eftersom bussen stannar så kort tid som möjligt på hållplatserna och ankomsttiden kan variera beroende på trafik är det viktigt att du alltid är i god tid.

bussen_01