Frågor och svar

(Klicka på en fråga för att se svaret)

KONTAKTINFO

• Vilka kontaktpersoner har skolan?

Frågor

 1. Vad är APL?
 2. Hur mycket APL har man i sin utbildning?
 3. Vad krävs av Eleven?
 4. Ska eleven praktisera på dagar, då de är lediga från skolan?
 5. Vad gör jag om jag inte får besök av min lärare?
 6. Får eleven lön under sin APL period?
 7. Vad gäller angående luncher under APL-perioden?
 8. När betalas matersättningen ut av skolan?
 9. Vem ordnar APL platsen?
 10. Vad gör man om man inte hittar någon APL-plats?
 11. Kommer någon att träffa mig/hälsa på mig på APL-platsen?
 12. När är APL och praktikperioden? Veckor och dagar?
 13. Vilka tider gäller på APL?
 14. Vad händer om man missat APL dagar?
 15. Behöver eleven skriva in sig i personalliggaren?
 16. Vad gör jag om det inte finns någon personalliggare på arbetsplatsen?
 17. Vad får eleven göra och inte göra?
 18. Vad gäller vid sjukdom?
 19. Ansvar?
 20. Vad gäller angående resor och reseersättning under APL-perioden?
 21. Vad gör man om en elev inte fungerar på sin Apl-plats?
 22. Vad gör jag som elev om det inte fungerar på APL-platsen?
 23. Kan man göra APL utomlands?
 24. Får man som företagare/handledare ersättning av skolan, om man tar emot en APL-elev?
 25. Vad är det för skillnad på APL-elev och lärling?
 26. Vad är en handledarutbildning?
 27. Vad är programråd?
 28. Har eleverna uppgifter från skolan?
 29. Vilka ska vi kontakta vid en olycka?

Kontaktinfo
Vilka kontaktpersoner har skolan?


Tillbaka


Frågor och svar


TillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbaka


⇒ Info om personalliggare


Tillbaka ⇒ Beställ personalliggare


Tillbaka


⇒ Ansvar för elevernas arbetsmiljö ⇒ AFS 2012:03 – Minderårigas arbetsmiljö


TillbakaTillbaka⇒ Försäkring ⇒ Olycksfall rapport ⇒ Olycksfall Tandbilaga ⇒ Särskilt villkor Ansvarsförsäkring


TillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbakaTillbaka