(NB) Naturbruksprogrammet

INRIKTNING: DJUR/Djurvårdare (Hund)


Du varvar praktik med teori och har minst 15 veckor praktik på olika arbetsplatser. Skolans utgångspunkt är att praktisk hantera hund eller andra smådjur vid varje utbildningstillfälle.

Första året handlar om att du ska få förståelse hur djur i allmänhet fungerar, med fokus på hund. Att studera beteenden hos olika djurslag och lära sig läsa djur är en viktig grund att stå på. Du kommer få grundläggande kunskaper i naturbruk, där traktorkörkort ingår.

Andra året utvecklar du din kompetens när det gäller hundkunskap och hundträning. Du börjar även att läsa om djurens hälsa och sjukvård. Här kommer du att bygga ut ditt kontaktnät genom APL.

Under tredje året ligger fokus på djurvård och hundkunskap. Skolan erbjuder D9-kompetens i samband med kursen Djurens hälso- och sjukvård 2. Detta innebär att du får titeln Djurvårdare med utökad behörighet, vilket innebär att du utan eftergymnasial utbildning bland annat har behörighet att ge sprutor. Du fördjupar dig även i olika hundverksamheter och hundyrken.

För att du ska få en så gedigen utbildning som möjligt kommer våra lärare med specialkompetens att undervisa i programfördjupningskurserna. Dessa är Isabelle Wasmuth (veterinär), Kerstin Anderberg (bl.a. hundfysioterapeut) samt Nancy Nilsson (hundtränare, hundlärare).

Hund är en växande bransch där nya yrkesområden ständigt ökar.

Eftersom vi har programmen NB och RL är vi INTE en allergifri skola. Eleverna kan röra sig i miljöer där det förekommer djur eller nötter.

Prova-på-dag

Går du i nian och vill prova ett av våra program eller uppleva hur vi har det på Skärgårdsgymnasiet? Anmäl dig här så kontaktar vår SYV Tommy dig och berättar mer:

Prova-på-dag

Här hittar du timplaner till (NB) DJUR/Djurvårdare (Hund)